Serveis de Telecomunicacions per a l'Edificació

Projectes d'ICT

  • Desenvolupament de projectes de Infraestructures Comunes de Telecomunicació (ICT) per a l’edificació, segons les obligacions legals vigents.
  • Direcció d’obra i certificació.
  • Tramitació d’autoritzacions i finals d’obra.

Projectes per a edificis singulars

  • Projectes de cablejat estructurat per a edificis singulars: hotels, hospitals, geriàtrics, pavellons, sales polivalents, sales de congressos, residències d’estudiants, etc.
  • Vídeo vigilància
  • Megafonia
  • Control d’accessos
  • Sistema de comunicació per a pacients i discapacitats
  • Gestió domòtica
Shares

Pin It on Pinterest