Smart Cities

BCN Projecta realitza treballs d’enginyeria, direcció d’instal·lació i certificació de projectes d’Smart Cities que impliquin la implantació de sensors i altres elements en zones públics o privades.

Col·laborem també amb els ajuntaments en l’elaboració de plecs tècnics per a concursos públics per al desplegament d’aquest tipus de projectes.

BCN Projecta també realitza projectes d’enginyeria per al desplegament de xarxes de comunicacions municipals tant fixes com a via ràdio i la seva posterior certificació.

Alguns dels nostres projectes per Smart Cities

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This