Projectes Smart City

Desenvolupem projectes integrals de Smart City a zones públiques i privades

Sensorització

Oferim serveis d’enginyeria, direcció d’instal·lació i certificació de projectes de Smart City que impliquen la implantació de sensors i d’altres elements a zones públiques o privades. Col·laborem també amb els Ajuntaments en l’elaboració dels plecs tècnics dels concursos públics per executar aquest tipus de projectes.

  • Aparcaments
  • Soroll urbà
  • Sensorització ambiental

Pin It on Pinterest