Servei de Prevenció de Riscos Laborals a l'exposició de Camps Electromagnètics

Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics

Cal que els empresaris facin una Prevenció de Riscos Laborals a l’exposició de Camps Electromagnètics (CEM) als quals estiguin exposats els treballadors.

Alguns contextos laborals on hi ha exposició a Camps Electromagnètics

Indústria Química

Escalfament amb microones per a la vulcanització de cautxú i deposició de plasma i gravació electrolítica.

Indústria Metal·lúrgica

Soldadura per arc, per resistència i per punts, forns d’arc elèctric, forns d’inducció, instal·lacions elèctriques per a electròlisi, metal·lització i polimerització de plasma i magnetitzadors i desmagnetitzadors.

Fabricació de semiconductors i circuits integrats

Aparells de plasma per radiofreqüència.

Antenes de telecomunicació

Emissors i Receptors portàtils

y

Aeroports

Radar, radiofar no direccional, equips mesuradors de distàncies.

Medicina

Unitats de electrocirurgia, estimulació magnètica transcranial, diatèrmia d’ona curta, espectrometria de ressonància magnètica nuclear.

Assecatge industrial

Escalfadors dielèctrics per a indústria del plàstic i la fusta, forns de microones i segelladors de RF i assecadors de cola.

~

Sistemes de seguretat

Detectors fixos de metalls i accés electrònics i dispositius antirobatori (EAS).

Transport ferroviari

BCN Projecta posa a disposició dels serveis de Prevenció de Riscos Laborals la seva experiència en mesures d’exposició del públic als Camps Electromagnètics, per tal d’avaluar també l’exposició en el entorn laboral i per dur a terme l’anàlisi de riscos en diversos ambients de treball.

Mesures d'exposició

Caracterització, avaluació de fonts i mesures de Camps Electromagnètics (CEM).

Assessoria i Formació de tècnics

Assessoria a les empreses de Riscos Laborals sobre la matèria i Formació dels seus Tècnics.

Shares

Pin It on Pinterest