Mesures d’emissió electromagnètica

Avaluació pública de l’impacte ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació

BCN Projecta és sensible a la preocupació social que generen les instal·lacions de radiocomunicació. Per tal d’avaluar el compliment dels requisits ambientals i urbanístics de l’activitat, realitzem diverses tasques:

Mesures d’emissió

  • Comprovació de nivells radioelèctrics mitjançant mesuraments electromagnètics en punts predeterminats o especialment sensibles. Amb aquest propòsit, BCN Projecta disposa d’equips de mesura propis alhora que compta amb formació i experiència durant anys com a entitat col·laboradora de l’Administració.
  • Mesures i caracterització teòrica dels riscos laborals en entorn ocupacional.
  • Elaboració de mapes de nivells.
  • Elaboració de mapes de simulació d’emissions.
  • Col·laboració amb l’Administració en les estratègies de comunicació pública dels resultats obtinguts i en difusió de continguts.

Anàlisi de documentació tècnica

Examen de documentació tècnica per determinar el compliment de la legislació vigent (local, autonòmica i estatal). Les mesures i les comprovacions documentals es duen a terme seguint els protocols establerts per les diferents normatives i atenent tota la legislació concurrent, urbanística i mediambiental.

Propostes

Propostes de mimetització d’instal·lacions i xarxes, de reducció de l’impacte visual i d’integració en el paisatge urbà mitjançant reglaments i codis de bones pràctiques.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This