BCN Projecta prestarà durant els propers dos anys, des del gener del 2022 i amb opció a una pròrroga de dos anys més, el “Servei d’assistència tècnica especialitzada en telecomunicacions i desplegament de la xarxa municipal de fibra òptica” a l’ajuntament de Tarragona.

Es tracta de la segona ocasió en què BCN Projecta ha estat adjudicatària de la licitació pública mitjançant la qual l’ajuntament de Tarragona contracta aquest servei, després d’haver estat adjudicatària del primer contracte de tres anys de durada a l’abril de 2018, i la seva pròrroga posterior a l’abril del 2021 fins a final d’any.

BCN Projecta, com a enginyeria de telecomunicacions, aportarà la seva experiència en l’àmbit del desenvolupament de tota mena de xarxes de comunicacions electròniques a espais urbans i infraestructures digitals.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This