Informe sobre efectes en la salut humana dels camps electromagnètics

L’ajuntament de Vic (Barcelona) encarrega a BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. l’elaboració i presentació als veïns d’un informe actualitzat sobre els eventuals efectes adversos en la salut humana de l’exposició del públic en general als camps electromagnètics, els...

Pin It on Pinterest