Part final de l’ordenació integral de les instal·lacions de radiocomunicacions a Sitges

Ordenación radiocomunicaciones de Sitges

L’Ajuntament de Sitges (Barcelona, 27.070 habitants) tramita amb BCN Projecta Associats SL l’Ordenança reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació, com a part final de l’ordenació integral municipal, després de l’Auditoria inicial i el Pla especial urbanístic.

Skills

Posted on

31 May, 2010

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest