Informe sobre efectes en la salut humana dels camps electromagnètics

Informe sobre efectes en la salut humana dels camps electromagnètics

L’ajuntament de Vic (Barcelona) encarrega a BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L. l’elaboració i presentació als veïns d’un informe actualitzat sobre els eventuals efectes adversos en la salut humana de l’exposició del públic en general als camps electromagnètics, els procediments d’elaboració de les recomanacions internacionals que els prevenen i la seva translació al marc legal vigent.

Skills

Posted on

2 June, 2016

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest