L’Ajuntament de Martorelles ha donat un termini de 20 dies a la companyia Vodafone perquè desconnecti l’antena de telefonia mòbil que té situada al costat del carrer Montseny i els dipòsits d’aigua que hi ha a la zona verda on cada any es fa el pessebre vivent .

La petició, que es va formalitzar a la junta de govern del 27 de gener, es produeix per complir una sentència de juny de l’any passat que anul·lava la llicència ambiental que el consistori havia concedit l’any 2010. A l’octubre i desembre, el jutjat contenciós administratiu havia requerit a l’Ajuntament que donés compliment a la sentència. També que identifiqués els polítics i tècnics que eren responsables.

Posteriorment, en una interlocutòria dictada el 17 de desembre de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona trasllada a l’Ajuntament que “les sentències judicials s’han de complir pura i simplement per l’administració de manera exacta i precisa i sense cap tipus d’interpretació, termini o condició. En el present cas, l’Ajuntament no està complint amb la sentència en els seus estrictes termes, sinó que la sotmet a terminis i condicions, la qual cosa resulta inadmissible “.

L’alcalde, Romuald Velasco, (UxN) assegura la intenció de l’Ajuntament sempre ha estat complir la sentència. Consideren que serà suficient amb el cessament de les emissions i que vetllaran perquè això s’executi durant el termini de 20 dies fixat, encara vigent. També entén que si es desconnecta l’antena no serà necessari enderrocar. La desconnexió només afecta l’antena de Vodafone però no la de Movistar, que es va afegir posteriorment. “No hi ha cap litigi judicial per aquesta segona antena”.

El tribunal entenia que l’Ajuntament de Martorelles “es limita a tenir per anul·lada la llicència ambiental ja no prorrogar el conveni de cessió de l’ús privatiu de l’espai afectat per la llicència”, que acaba el proper mes de juny. Alhora, afirmava que la resposta municipal “en realitat constitueix un mitjà per evitar el compliment exacte de la sentència”. Per això, donava un termini de 20 dies a l’Ajuntament, per cessar l’activitat de Vodafone i “en cas d’incompliment procedir efectivament a la retirada i demolició de la instal·lació pels seus propis mitjans”. Afegeix, a més, que en responsabilitza l’alcalde i el secretari municipal i que, en cas de seguir dilatant el procés, es podrien exigir responsabilitats a tots dos.

Font: el9nou.cat

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This