BCN Projecta ha estat adjudicada per l’empresa B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) per a la redacció del projecte de millores tecnològiques d’infraestructures digitals al Port Olímpic de Barcelona.

El projecte té com a finalitat definir l’abast de les millores esmentades en infraestructures digitals, que seran:

  • Instal·lació de nous punts d’accés WiFi.
  • Instal·lació de nous equips d’electrònica de xarxa per a l’encaminament i commutació de dades.
  • Instal·lació de la nova xarxa de cablejat per a la interconnexió dels equips de xarxa i els punts daccés.
  • Estudi de la ubicació dels elements de suport.

BCN Projecta realitzarà els treballs d’estudi en coordinació amb els serveis tècnics de BSM i del Port Olímpic de Barcelona.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This