La normativa sobre ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicació), ha sofert diferents canvis des de 1998 fins a l’actualitat.

Aquesta normativa neix amb la intenció de facilitar l’accés dels operadors de telecomunicacions als nous edificis, preveient nous serveis suportats inicialment per cables de coure i recepció de radiofreqüència. Amb les darreres modificacions, també s’ha ampliat la normativa per tal d’introduir la fibra òptica fins a cada llar.

A la darrera modificació es va ampliar el nombre de preses a l’interior dels habitatges i es va incloure el servei de banda ampla mitjançant la fibra òptica.

També es va incloure la consulta als operadors de serveis de telecomunicacions per determinar si cal distribuir el cablejat de coure coaxial per l’interior dels tubs de la  infraestructura.

Els edificis de nova construcció que hagin de tramitar la llicència d’obres actualment, estan obligats a complir la normativa d’ICT en tots els seus termes.

En els edificis, que per diferents motius les obres hagin estat aturades, i que ja disposin de Projecte d’ICT, en el moment de tramitar el certificat de compliment de la normativa d’ICT, s’ha de veure la data d’atorgament de la llicencia d’obres per determinar quins són els serveis previstos.

Sobre la necessitat de verificació d’aquest tipus de projecte, recentment la Generalitat ha publicat una nota explicativa sobre el tràmit d’admissió de projectes tècnics d’ICT verificats per entitats acreditades per ENAC, o de projectes no verificats, on diu textualment:

Cal fer avinent que els projectes tècnics que de forma voluntària es presentin verificats per una entitat acreditada per ENAC gaudeixen de la presumpció de compliment de la normativa vigent.

Els projectes tècnics que no vinguin verificats per una entitat acreditada per ENAC no podran gaudir de la presumpció legal i requeriran comprovació per part de l’autoritat competent del compliment dels requisits legals. En aquest cas, hauran de presentar-se mitjançant el formulari de presentació corresponent i requeriran el pagament de la taxa corresponent.

BCN Projecta Associats S.L., que l’any 2008 es va fusionar  amb Serfin S.L., continua al vostre costat per tal de poder col·laborar en la redacció o actualització dels projectes o certificacions d’ICT.

Autors de l’article

Membres de l’equip de BCN Projecta Associats SL.

Raimon Balart

Raimon Balart

Enginyer de Telecomunicacions

Daniel València

Daniel València

Enginyer de Telecomunicacions

Joan M. Ribes

Joan M. Ribes

Enginyer de Telecomunicacions

Carlos Maroto

Carlos Maroto

Enginyer de Telecomunicacions

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This