La normativa sobre ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicaci贸), ha sofert diferents canvis des de 1998 fins a l鈥檃ctualitat.

Aquesta normativa neix amb la intenci贸 de facilitar l鈥檃cc茅s dels operadors de telecomunicacions als nous edificis, preveient nous serveis suportats inicialment per cables de coure i recepci贸 de radiofreq眉猫ncia. Amb les darreres modificacions, tamb茅 s’ha ampliat la normativa per tal d’introduir la fibra 貌ptica fins a cada llar.

A la darrera modificaci贸 es va ampliar el nombre de preses a l鈥檌nterior dels habitatges i es va incloure el servei de banda ampla mitjan莽ant la fibra 貌ptica.

Tamb茅 es va incloure la consulta als operadors de serveis de telecomunicacions per determinar si cal distribuir el cablejat de coure coaxial per l鈥檌nterior dels tubs de la  infraestructura.

Els edificis de nova construcci贸 que hagin de tramitar la llic猫ncia d鈥檕bres actualment, estan obligats a complir la normativa d鈥橧CT en tots els seus termes.

En els edificis, que per diferents motius les obres hagin estat aturades, i que ja disposin de Projecte d鈥橧CT, en el moment de tramitar el certificat de compliment de la normativa d鈥橧CT, s鈥檋a de veure la data d鈥檃torgament de la llicencia d鈥檕bres per determinar quins s贸n els serveis previstos.

Sobre la necessitat de verificaci贸 d鈥檃quest tipus de projecte, recentment la Generalitat ha publicat una nota explicativa sobre el tr脿mit d鈥檃dmissi贸 de projectes t猫cnics d鈥橧CT verificats per entitats acreditades per ENAC, o de projectes no verificats, on diu textualment:

Cal fer avinent que els projectes t猫cnics que de forma volunt脿ria es presentin verificats per una entitat acreditada per ENAC gaudeixen de la presumpci贸 de compliment de la normativa vigent.

Els projectes t猫cnics que no vinguin verificats per una entitat acreditada per ENAC no podran gaudir de la presumpci贸 legal i requeriran comprovaci贸 per part de l鈥檃utoritat competent del compliment dels requisits legals. En aquest cas, hauran de presentar-se mitjan莽ant el formulari de presentaci贸 corresponent i requeriran el pagament de la taxa corresponent.

BCN Projecta Associats S.L., que l鈥檃ny 2008 es va fusionar  amb Serfin S.L., continua al vostre costat per tal de poder col路laborar en la redacci贸 o actualitzaci贸 dels projectes o certificacions d鈥橧CT.

Autors de l’article

Membres de l’equip de BCN Projecta Associats SL.

Raimon Balart

Raimon Balart

Enginyer de Telecomunicacions

Daniel Val猫ncia

Daniel Val猫ncia

Enginyer de Telecomunicacions

Joan M. Ribes

Joan M. Ribes

Enginyer de Telecomunicacions

Carlos Maroto

Carlos Maroto

Enginyer de Telecomunicacions

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This