La Generalitat de Catalunya ha creat la ‘app’ Cobertura Mòbil que mitjançant la col·laboració d’aquells usuaris que la baixin permet conèixer l’estat de les xarxes de telefonia mòbil. Per això els usuaris han d’anar anotant anotant el nivell de cobertura que tenen en un determinat lloc gràcies a la geolocalització. L’aplicació permetrà conèixer el nivell de línia de les diferents parts del territori i obtenir un mapa de cobertura més precís.

S’espera que l’app serveixi també perquè les operadores fixin la seva atenció en aquells punts de la geografia la deficient cobertura es posi de manifest mitjançant aquesta aplicació.

Cobertura Mòbil estarà disponible per als sistemes Android, Apple i WindowPhones Mobile. La informació de la connexió que oferirà l’app serà referent al lloc, operador i tecnologia utilitzada. Això sí, mantindrà l’anonimat d’aquells usuaris que la descarreguin.

S’estima que perquè els mapes de cobertura siguin fiables l’aplicació ha de ser utilitzada per un mínim de 10.000 usuaris a Catalunya.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This