Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions Llinars del Vallès

Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions Llinars del Vallès

La Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) de Barcelona ha aprovat definitivament el 13 de desembre de 2011, el Pla Especial Urbanístic d’Ordenació de les Instal·lacions de Radiocomunicació de Llinars del Vallès (Barcelona, 9170 habitants) elaborat per BCN Projecta Associats SL

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest