Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Sant Cugat del Vallès

Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Sant Cugat del Vallès

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 26 de gener de 2012, aprova definitivament el Pla especial urbanístic d’ordenació de les Instal·lacions de Radiocomunicació de Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 76.274 habitants) elaborat per BCN Projecta Associats SL

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest