Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Premià de Dalt

Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Premià de Dalt

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTU) aprova definitivament el Pla especial urbanístic d’ordenació de les Instal·lacions de Radiocomunicació de Premià de Dalt (Barcelona, 10.064 habitants), elaborat per BCN Projecta Associats SL

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest