Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Begur

Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Begur

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprova, en sessió de 2 de maig de 2013, el text refós del Pla Especial Urbanístic d’Infraestructures de Radiocomunicació de Begur (Girona, 4304 habitants), elaborat per BCN Projecta Associats SL en col·laboració amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.

Skills

Posted on

3 May, 2013

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest