Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Begur

Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicacions de Begur

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprova, en sessió de 2 de maig de 2013, el text refós del Pla Especial Urbanístic d’Infraestructures de Radiocomunicació de Begur (Girona, 4304 habitants), elaborat per BCN Projecta Associats SL en col·laboració amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest