Part final de l’ordenació integral de les instal·lacions de radiocomunicacions a Sitges

Part final de l’ordenació integral de les instal·lacions de radiocomunicacions a Sitges

L’Ajuntament de Sitges (Barcelona, 27.070 habitants) tramita amb BCN Projecta Associats SL l’Ordenança reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació, com a part final de l’ordenació integral municipal, després de l’Auditoria inicial i el Pla especial urbanístic.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest