Modificació del PGOU de Martorelles

Modificació del PGOU de Martorelles

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona aprova definitivament el 5 d’octubre de 2017 la modificació puntual del PGOU de Martorelles (Vallès Oriental) per a la seva adaptació als nous requeriments legals de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, elaborada per BCN Projecta Associats, S.L., que també en va fer el Document Ambiental Estratègic per a la seva Avaluació Ambiental Simplificada.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest